12095601.jpg
จำนวนผู้เข้าใช้
267582
วันนี้วันนี้219
เมื่อวานเมื่อวาน2332
อาทิตย์นี้อาทิตย์นี้10939
เดือนนี้เดือนนี้38045
ทั้งหมดทั้งหมด267582
ลงชื่อเข้าใช้
ลิงค์หน่วยงาน

GES Survey Online

microsoft

เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน

mict

twitter

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

มาตรฐานแรงงานไทย

thailand cyber university

 
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย โดยนายบำรุง จามีกรรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการยกระดับผลิตภาพแรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้นสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ  สาขา การพัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศขององค์การ ให้กับพนักงานของ  บริษัท ทิพย์สุโขทัยไบโอเอนเนอยี่ จำกัด อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ระหว่างวันที่ 1-15 มิถุนายน 2556

 

Add comment