30095603.jpg
จำนวนผู้เข้าใช้
255536
วันนี้วันนี้1075
เมื่อวานเมื่อวาน1489
อาทิตย์นี้อาทิตย์นี้9236
เดือนนี้เดือนนี้25999
ทั้งหมดทั้งหมด255536
ลงชื่อเข้าใช้
ลิงค์หน่วยงาน

GES Survey Online

microsoft

เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน

mict

twitter

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

มาตรฐานแรงงานไทย

thailand cyber university

 
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย โดยนายบำรุง จามีกรรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการยกระดับผลิตภาพแรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้นสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ  สาขา การพัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศขององค์การ ให้กับพนักงานของ  บริษัท ทิพย์สุโขทัยไบโอเอนเนอยี่ จำกัด อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ระหว่างวันที่ 1-15 มิถุนายน 2556

 

Add comment